apkniaukti

1 apkniáukti intr., apkniaũkti, -ia, àpkniaukė 1. refl. apsiniaukti, debesimis apsitraukti: Dangus pusryčiais apsikniaũkęs – būs lytaus Gršl. Tą pačią naktį oras apsikniaukęs, žaibai tvaskėti pradėjusys S.Dauk. Dangus apsìkniaukė – visą dieną lys Plng. Apsikniáukusi diena J.Jabl(Als). 2. prk. pasidaryti blogos nuotaikos, paniurusiam, apsiblausti, suniurti: Ko tu nūnai per visą dieną landžioji apkniáukęs?! Pls. Kap tėvas numirė, tai visi apkniaukę vaikščioja Pls. | refl.: Ko tu teip apsikniáukęs? J.Jabl(Als). Apsikniáukęs žmogus – susiraukęs, supykęs, veidą užsidengęs J. Visados linksma, nematei jos apsikniaukusios Sz. Meinardas, nebsumanydamas ką bedaryti, apsikniaukęs lindojo savo pilėj S.Dauk. Ana gyvena apsikniáukus, rūsta by kiaulė, nelinksma J. \ kniauktis; apkniaukti; susikniaukti; užkniaukti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • susikniaukti — 1 susikniaukti suniurti: Ans susikniaukęs, t. y. susiraukęs, supykęs, nieko nešnekąs J. Nelinksmas, kurs susikniaukęs J. kniauktis; apkniaukti; susikniaukti; užkniaukti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užkniaukti — 1 užkniaukti 1. refl. J apsitraukti debesimis, apsimėžti. 2. refl. prk. apsiblausti, suniurti: Sėdi užsikniaukęs kerčio[je], tartum kalbos neturėtų Plt. Užsikniaukė gaspadinė, t. y. nelinksma, užsiknabinusi J. 3. tr. aptraukti (žole), apželti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.